Header foto
foto

Theorie


Jaarlijks wordt er wisselend een cursus Kynologische Kennis 1 en 2 georganiseerd. In deze cursussen wordt er van alles over de hond geleerd. Cursusonderdelen zijn ondermeer anatomie, fysiologie, voortplanting, rassenkennis en kennis van het Kynologisch Reglement. Deze cursus is een "must" voor iedereen die meer van honden af wilt weten en/of fokplannen hebben met hun hond. De cursus kan worden afgesloten met een landelijk examen.

Men dient programma 1 behaald te hebben om deel te kunnen nemen aan het examen van programma 2. De twee programma’s zijn een voorbereiding op het cursusprogramma Exterieur en Bewegingsleer, hetgeen de laatste voorbereiding is op het uiteindelijke (ras)keurmeesterexamen. Deze laatste onderdelen worden landelijk georganiseerd en kunnen niet regionaal gevolgd worden.

Het is de bedoeling najaar 2015 van start te gaan met een Cursus Kynologische Kennis 1.
Er zijn al wat aanmeldingen binnen, mede naar aanleiding van de oproep in het 1e clubblad van dit jaar, maar er kunnen er gerust nog meer bij.
De KC Zeeland heeft al heel wat jaartjes cursisten met succes begeleid door de pittige les stof.
Onderwerpen als, erfelijkheidsleer, voeding, voortplanting, rassenkennis, verzorging, gedrag etc. worden onder de loep genomen.
Voor wie wil en kan is het mogelijk om examen te doen bij de Raad van Beheer.
Het behaalde diploma kan een opstap zijn naar het keurmeesterschap, maar de cursus is echt voor iedereen die van honden houdt en er meer over wil weten.
De cursus zal waarschijnlijk in september starten. Welke datum/avond is nog niet bekend en de locatie is het Clubhuis van de KC in Wilhelminadorp. Wij houden jullie op de hoogte.
Wilt u deze cursus volgen? Informeer naar de mogelijkheden en opgave via de secretaris of 0118-501794.