Header foto

KC Zeeland

Algemene Ledenvergadering 2018

Het bestuur wil jullie graag uitnodigen voor de algemene ledenvergadering.

De jaarlijkse algmene ledenvergadering organiseren we op 25 mei in de hoofdlocatie in Wilhelminadorp.

De stukken komen beschikbaar in de locaties en op deze site.

Het bestuur,

KC.Zeeland