Header foto

KC Zeeland

Buitengewone Algemene Ledenvergadering

Het bestuur nodigt u uit voor een Buitengewone Algemene Ledenvergadering op 31 augustus 2018 om 20.00 in het verenigingsgebouw in Wilhelminadorp.

De agenda is als volgt:
1. Opening
2. Bestuursverkiezing
    Aftredend en niet verkiesbaar:
    Voorzitter: Henk Schenk
    Secretaris: Petra Bakker
    Algemeen lid: Rob Kaasenbrood
3. Sluiting

Het bestuur roept belangstellenden voor een van de functies op zich te melden bij de secretaris van de vereniging op secretaris@kczeeland.nl.
Tot aan de Buitengewone Algemene Ledenvergadering zullen door het bestuur alleen lopende zaken en de verwerking van aanmeldingen voor bestuursfuncties worden behandeld.