Header foto

KC Zeeland


ALV 30 mei 2017
Dinsdag 30 mei 2017 wordt om 20.00 uur de jaarlijkse ALV gehouden in de kantine op het terrein van de KC te Wilhelminadorp.
Klik hier voor agenda

foto De Kynologenclub Zeeland is opgericht in 1959. Haar verzorgingsgebied bestaat uit de regio's Walcheren, Schouwen-Duiveland en Noord en Zuid-Beveland. Als Zeeuwse vereniging heeft zij aan de bakermat gestaan van nagenoeg alle hondenscholen die inmiddels binnen de provincie gevestigd zijn. Zij onderscheidt zich nog steeds van de andere hondenscholen door de inspraak van leden en het werken zonder winstbejag. Zij is ook de enige door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland erkende vereniging in de regio.

Inmiddels zijn ongeveer 900 mensen lid van de KC en wordt er tijdens de verschillende seizoenen door ongeveer 350 combinaties getraind. Om deze trainingen mogelijk te maken en vorm te geven beschikt de KC over 3 locaties, één in iedere regio, en een 40-tal instructeurs. Daarnaast wordt er in de regio Walcheren nog overdekt behendigheidtraining gegeven in een manege.

Nagenoeg alle soorten trainingen worden door de KC verzorgd. Naast trainingen voor Gedrag en Gehoorzaamheid, die van puppy tot en met landelijke niveaus gaan, wordt daarnaast behendigheid en flyball gegeven. Verder organiseert de KC ook ringtraining, kynologische kennis en de internationale hondententoonstelling Dogshow Goes.

De KC Zeeland is een bloeiende vereniging die mede door de inzet van tal van vrijwilligers in staat is om vele activiteiten te organiseren.